Bulut Kent Bilgi Sistemi Projesi
Deprem Riski Hızlı Haritalama Yazılımı

Yerbilimsel Etüd ve Kent Bilgi Sistemleri verileri kullanılarak, gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek bir deprem bilgisi ile senaryo afetleri üretmek amacıyla hazırlanmıştır. Zemin bilgileri ile yüzeyin hareketlilik, bina verileri ile binanın dayanım verileri birleştirilerek, bir deprem sonrasında oluşabilecek hasar, ekonomik kayıp ve ölü yaralı sayıları belirli yöntemlerle hesaplanır. Bu hesap sonucu harita üzerinde açılarak kentsel dönüşüm alanlarının planlamasında kullanılır.