Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi
 
Yardım Kılavuzu 
Menü
Dizin

Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi Hakkında

"Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi"; Yer bilimsel etüt sürecine ait tüm raporlara hızlı ve güvenilir bir sistemden erişebilmeyi, harita servisleri ile web ortamında veri girişi, indirme ve veri yükleme işlemlerini yapmaya imkan sağlayan CBS altyapısında geliştirilen bilgi sistemidir.
 
Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi;
MASW, Sismik Kırılma, Sismik Yansıma, Kuyu Sismiği, ReMi, Sismik Tomografi, ERT, DES, IP, SP, Kuyu İçi Elektrik, MT, VLF, TEM, CSAMT, Yer Radarı, Manyetik, Gravite ve Mikrotremör gibi jeofizik nesnelerin çizim ve düzenleme işlemlerini yapar.
Sondaj Kuyusu, Araştırma Çukuru, Hendek, Gözlem Noktası gibi jeolojik nesnelerin çizim ve düzenleme işlemlerini yapar.
Sondaj derinliğine göre sondaj kesit analizi(Sondaj Logu) yapar.
Derinlik değişimi, kaya kalitesi, SPT, laboratuvar, yeraltı suyu, zemin-kaya özellikleri gibi bilgilere göre sondaj çalışmaları yapar.
Durum geçişleri ile harita üzerinde çizilmiş olan jeolojik ve jeofizik çalışmaları renklendirir.
Deprem monitörü ile, derinlik ve şiddet, kaynak, tarih ve saat aralığına göre depremleri listeler.
Depremleri; kaynak, tarih/saat, derinlik ve şiddete göre harita üzerinde gösterir.
Herhangi bir çalışma alanı için formasyon analizi yapar.
Etüt raporlarına ait yerleşime uygunluk, arazi kullanımı, jeoloji, jeofizik haritaları, eğim ve lokasyon haritaları çizer.
Web tabanlı CBS uygulama yazılımıdır.
Web tabanlı istemci yazılımı HTML5 ile geliştirilmiştir.
 
  Yer Bilimsel Etüt Bilgi Sistemi Ana Giriş Ekranı